حضور شرکت داروسازی اکسیر در سمپوزیوم یک روزه بازآموزی اعتیاد و آسیب های روانی

شرکت داروسازی اکسیر در سمپوزیوم یک روزه بازآموزی اعتیاد و آسیب های روانی حضور فعال داشت.
 
سمپوزیوم یک روزه بازآموزی اعتیاد و آسیب های روانی در تاریخ 21/3/94 در تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با حضور بیش از 200 نفر از متخصصین رشته های پزشکی قانونی، روانشناسان بالینی و روانپزشکان و پزشکان عمومی برگزار گردید.
شرکت داروسازی اکسیر با حضور فعال در این سمپوزیوم به معرفی مزایای شربت متادون اکسیر و تبادل نظر با متخصصین ترک اعتیاد در کشور پرداخت.
بازخور مثبت متخصصین از کیفیت و اثربخشی ویزیت شربت متادون اکسیر از دست آوردهای نمایشگاه بود.

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066