معرفي مديران

تقسیم 500 ریالی سود خالص برای هر سهم شرکت داروسازی اکسیر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر با اختصاص تقسیم سود500 ریالی سود خالص برای هر سهم، برگزار گردید.
  مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 10/3/1394 با حضور جمعی از سهامداران تشکیل گردید. دراین جلسه آقای خالق( نماینده ی شستا) به عنوان رئیس مجمع، آقایان اصغری( نماینده ی تیپیکو) ، ملکوند (نماینده ی دارو پخش) به عنوان ناظر و دکتر مهدی وزیری به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. مجمع ضمن تصویب صورتهای مالی سال 1393شرکت، به ازائ هر سهم مبلغ 500 ریال سود سهام تقسیم نمود.
در ابتدای مراسم دکتر مهدی وزیری،مدیریت عامل به ارائه گزارشی از عملکرد سال 93 شرکت اکسیر پرداخت.
درادامه هیئت مدیره مجمع به سوالات سهامداران پاسخ دادند. و پس از آن گزارش حسابرس ارائه گردید.این شرکت طی سال مالی مذکور با استفاده از سیستم مدیریت مالی مبتنی برارزش با توجه به مشکلات نقدینگی صنعت داروسازی به نحو قابل توجهی نسبت‌های فعالیت خود را بهبود بخشیده است.            
 
               
 

                            

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066