فینال مسابقات فوتسال هلدینگ دارویی تأمین به میزبانی شرکت داروسازی اکسیر

فینال مسابقات فوتسال هلدینگ دارویی تأمین به میزبانی شرکت داروسازی اکسیر

مسابقات فوتسال هلدینگ دارویی تأمین به میزبانی شرکت داروسازی اکسیر و با حضور شرکت های زیر مجموعه تی پی کو و با قرائت فاتحه 

و یک دقیقه سکوت جهت ادای احترام به روح رئیس فقید سازمان تامین 

اجتماعی و معاون ایشان برگزار شد.

 در روز پایانی مسابقات فوتسال هلدینگ دارویی تامین، به ترتیب شرکت های شهید قاضی،داروسازی اکسیر و کارخانجات داروپخش اول تا سوم 

شدند.

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066