برگزاری مجمع عمومی شرکت داروسازی اکسیر با تقسیم سود به ازای هر سهم 460ریال

برگزاری مجمع عمومی شرکت داروسازی اکسیر با تقسیم سود به ازای هر سهم 460ریال
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 برگزار گردید.
جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت داروسازی اكسير (سهامي عام) در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/03/9 با حضور اکثریت نمایندگان صاحبان سهام، اعضاء هیئت مدیره ، مدیر عامل شرکت، نماینده سازمان حسابرسی (بازرس قانونی) و نماينده سازمان بورس اوراق بهادار در محل موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی- سالن همایش پویش تشکیل گردید.
ابتدای نشست آياتي چند از كلام الله مجيد قرائت و پس از حصول اطمینان از حضور اکثریت نمایندگان صاحبان سهام، رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره اعلام و در راستای رعایت ماده 101 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع، آقایان دکتر محمد رضوانی فر به عنوان رئیس مجمع، فرشاد ملک وند فرد به عنوان ناظر مجمع، علی اصغری به عنوان ناظر مجمع،  علی مقدسی راد به عنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند.
سپس رئیس مجمع پس از تائید رسمیت جلسه، دستور جلسه مجمع را بشرح زير قرائت نمود :
1- استماع گزارش هیئت مدیره و  بازرس قانونی
2- انتخاب اعضای هیئت مدیره
3- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1396
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

7-تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد
آنگاه گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 مطرح گردید و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و حسابهای سال مالی منتهی به 29/12/1396 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

1- صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

2- در خصوص تقسيم سود مقرر گردید به ازاء هر سهم به مبلغ 460 ريال به نسبت تعداد سهام بين سهامداران تقسيم گردد .

3- براساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

4- سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

5- روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال 1397 انتخاب گردید.

6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره.

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066