دریافت لوح جشنواره ملی بهره وری توسط اکسیر

دریافت لوح جشنواره ملی بهره وری توسط اکسیر

شرکت داروسازی اکسیر موفق به دریافت لوح تقدیر نخستین مسابقه بهره وری استان لرستان شد.

براساس محاسبات صورت گرفته از سال 90 تا 95 توسط سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران،از شرکت اکسیر در بخش های بهره وری نیروی کار، بهره وری کل عوامل و فروش سرانه تجلیل  بعمل آمد.

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066