دومین گردهمایی کمیته آموزش تی پی کو به میزبانی اکسیر

دومین گردهمایی کمیته آموزش تی پی کو به میزبانی اکسیر
دومین گردهمایی کمیته آموزش تی پی کو در داروسازی اکسیر برگزار شد.
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین طی بررسی بعمل آمده منتخبین حوزه آموزش را در قالب کمیته گرد هم آورده است و ماهانه جلساتی در زمینه آموزش و تبادل نظر شرکت های موفق در آموزش، برگزار می کند. که دومین جلسه ماهانه به میزبانی شرکت داروسازی اکسیر مورخ 96/8/17 انجام گرفت.

 

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066