اخذ گواهینامه GMP از سازمان غذا و دارو ایران توسط اکسیر

اخذ گواهینامه GMPاز سازمان غذا و دارو ایران توسط اکسیر
شرکت داروسازی اکسیر موفق به دریافت گواهینامه GMPاز سازمان غذا و دارو ایران شد.
داروسازی اکسیر در راستای ارتقاء کیفیت محصولات خطوط تولید خود، موفق به اخذ گواهینامه GMP از سازمان غذا و دارو ایران، برای خط تولید مایعات خوراکی شده است.

 

 

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066