شرکت اکسیر از سوی تی پی کو مورد تقدیر قرار گرفت

شرکت اکسیر از سوی تی پی کو مورد تقدیر قرار گرفت
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، در خصوص اخذ گواهینامه های متعدد در زمینه GMP و استاندارد های بین المللی در چند ماه اخیر، از داروسازی اکسیر تقدیر و تشکر بعمل آورد.
متن تقدیر نامه به شرح ذیل می باشد؛
احتراماً اخذ گواهینامه انطباق با الزامات روشهای بهینه تولید "GMP" از سازمان غذا و دارو توسط داروسازی اکسیر و اعطای تاییدیه های بین المللی دیگر به آن شرکت در چند ماه اخیر، نشان از حمیت والا و تعهد و پایبندی به اهداف و سیاست های کلان سازمانی توسط مدیران و کارشناسان آن شرکت دارد.
بی شک حضور در عرصه های بین المللی در هر بخشی از تولید، مستلزم التزام به چارچوب های مدون و نهادینه شده در سطح جهانی است. این مهم در خصوص صنعت داروسازی بعنوان نظامند ترین صنایع دنیا، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و نیل به آن تلاش وافر و به روز رسانی دانش حرفه ای را می طلبد.
خطاب دکتر شانه ساز، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ؛ بدین وسیله مراتب امتنان و قدردانی خود و اعضای هیئت مدیره را از حضرتعالی و دیگر مدیران و کارکنان محترم آن شرکت اعلام داشته، سعادت، سلامت و کامیابی شما همکاران گرامی را از درگاه خداوند تبارک و تعالی مسئلت نمایم.

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066