اکسیر موفق به اخذ گواهینامه GMP فیلیپین شد

اکسیر موفق به اخذ گواهینامه GMP فیلیپین شد
    شرکت داروسازی اکسیر در راستای یکی از اهداف استراتژیک خود و توسعه بازارهای صادراتی موفق به اخذ گواهینامه GMP از سازمان غذا و دارو فیلیپین شده است.
پیش از این داروسازی اکسیر موفق به اخذ گواهینامه GMP از وزارت بهداشت اوگاندا و اوکراین گردیده بود.

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066