معرفي مديران

کسب گواهی Satisfactory level Of Compliance توسط اکسیر

کسب گواهی Satisfactory level Of Compliance توسط اکسیر
شرکت داروسازی اکسیر موفق به دریافت گواهی Satisfactory level Of Complianceشد.
یکی از بازرسی هایی که توسط شرکت های اروپایی جهت دادن امتیاز تولید تحت لیسانس به شرکت های تولیدکننده انجام می شود، بازرسی Responsible Soureing می باشد.شرکت اکسیر طی ممیزی اخیر شرکت نوونوردیسک دانمارک در تاریخ 8 و 9 آگوست 2017 موفق به کسب گواهی Satisfactory level Of Compliance از شرکت مذکور گردید.

 

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066