معرفي مديران

برگزاری پنل تخصصی داروسازی اکسیر در سومین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

برگزاری پنل تخصصی داروسازی اکسیر در سومین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
پنل تخصصی داروسازی اکسیر در سومین نمایشگاه بین المللی ایران فارما در تاریخ 21 شهریور ماه 1396 ساعت 14 الی 15 در مصلی بزرگ تهران برگزار خواهد شد.
اولین کارگاه تخصصی با موضوع معرفی محصول مدونکس200 آرامبخشی در جراحی و مراقبت های ویژه در سومین نمایشگاه بین المللی ایران فارما مورخ 21 شهریور ماه 96 ساعت 14 الی 15 در مصلی تهران برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است، کارگاه آموزشی و تخصصی با معرفی شرکت توسط رئیس روابط عمومی آغاز و در ادامه رئیس تحقیقات بالینی پنل را با موضوع معرفی محصول مدونکس و جایگاه آن ادامه خواهد داد.همچنین کارشناس دارویی شرکت اشاره به مزایای دارو دارد.رئیس انتقال تکنولوژی شرکت به معرفی شرکت سازنده مواد اولیه محصول مدونکس خواهد پرداخت و در پایان مدیر تحقیقات بالینی پاسخ به پرسشهای مدعوین خواهد داشت.
ورود و استفاده از مباحث برای کلیه بازدیدکنندگان آزاد است.

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066