معرفي مديران

اخذ GMP خط هورمون رشد توسط داروسازی اکسیر

اخذ GMP خط هورمون رشد توسط داروسازی اکسیر
اکسیر موفق به دریافت GMP خط لئوفیلیزه ( هورمون رشد) شد.
شرکت داروسازی اکسیر با یاری خداوند و تلاش کلیه پرسنل موفق به دریافت GMP خط لئوفیلیزه ( هورمون رشد) از اداره نظارت بر امور غذا و دارو گردید.

 

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066