معرفي مديران

برگزاری مسابقات داخلی فوتبال در کارخانه اکسیر

برگزاری مسابقات داخلی فوتبال در کارخانه اکسیر
مسابقات داخلی فوتبال در بین تیم های آنتی بیوتیک، مایعات و جامدات کارخانه داروسازی اکسیر برگزار شد.
مسابقات داخلی فوتبال جام شهید کردی در کارخانه داروسازی اکسیر با قهرمانی تیم آنتی بیوتیک،نائب قهرمانی تیم مایعات و سومی تیم جامدات برگزار گردید.

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066