برگزاری مجمع عمومی شرکت داروسازی اکسیر با تقسیم سود به ازای هر سهم 600 ریال

برگزاری مجمع عمومی شرکت داروسازی اکسیر با تقسیم سود به ازای هر سهم 600 ریال
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 برگزار گردید.
جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت داروسازی اكسير (سهامي عام) در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/03/8 با حضور 78/90درصد از نمایندگان صاحبان سهام، اعضاء هیئت مدیره ، مدیر عامل شرکت، نماینده سازمان حسابرسی (بازرس قانونی) و نماينده سازمان بورس اوراق بهادار در محل موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی- سالن همایش پویش تشکیل گردید.
ابتدای نشست آياتي چند از كلام الله مجيد قرائت و پس از حصول اطمینان از حضور 78/90 درصد نمایندگان صاحبان سهام، رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره اعلام و در راستای رعایت ماده 101 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع، آقایان دکتر محمد رضا شانه ساز پور شوشتری به عنوان رئیس مجمع، فرشاد ملک وند فرد به عنوان ناظر مجمع، علی اصغری به عنوان ناظر مجمع، دکتر مهدی وزیری پاشکم به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
سپس رئیس مجمع پس از تائید رسمیت جلسه، دستور جلسه مجمع را بشرح زير قرائت نمود :
1- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 1395/12/30، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 1395/12/30
3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی 1396 و تعیین حق الزحمه ایشان.
4- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود، پاداش هیئت مدیره وتعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در سال
5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی¬های شرکت برای سال مالی 1396.
6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
آنگاه گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 مطرح گردید و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و حسابهای سال مالی منتهی به 30/12/1395 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

1) ترازنامه شرکت در تاریخ 1395/12/30، عملکرد و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی مذکور عیناً مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

2) در خصوص تقسيم سود مقرر گردید از محل سود قابل تخصيص به مبلغ 353،157 میلیون ریال ، مبلغ 270،000 میلیون ریال خالص به عنوان سود سهام (به ازاء هر سهم به مبلغ 600 ريال) به نسبت تعداد سهام بين سهامداران تقسيم و مابقی پس از کسر پاداش هیات مدیره که نحوه و ترتیب پرداخت آن با نظر شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین مشخص خواهد شد ، به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل گردد .

3) سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید ضمناً مجمع به هیئت مدیره شرکت اختیار داد تا نسبت به عقد قرارداد و پرداخت حق¬الزحمه بازرس قانونی اقدام نماید.

4) روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال 1396 انتخاب گردید.

5) کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت بشرح یادداشت شماره 28 پیوست صورتهای مالی و با رعایت مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
جلسه درساعت 12 با ذکر صلوات حاضرین پایان یافت.

 

 

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066