کسب مقام دوم تیم فوتسال کارخانه داروسازی اکسیر

کسب مقام دوم تیم فوتسال کارخانه داروسازی اکسیر

لوح تقدیری به مناسبت قهرمانی تیم فوتسال، به کارخانه داروسازی اکسیر اهداء گردید.

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066