بازدید متخصصین کشور افغانستان

بازدید متخصصین کشور افغانستان از کارخانه داروسازی اکسیر
تعدادی از متخصصین کشور افغانستان از کارخانه داروسازی اکسیر بازدید بعمل آوردند.
جمعی از متخصصان داخلی، اطفال، ارتوپد و عمومی طی سفر به ایران از خطوط تولید کارخانه داروسازی اکسیر واقع در شهرستان بروجرد بازدید کردند و در در جریان انواع تولیدات این کارخانه قرار گرفتند.
پزشکان طی این بازدید اذعان داشتند، کلیه محصولات اکسیر از کیفیت بالایی برخوردار است.

 

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066