معرفي مديران

برگزاری مسابقات تنیس روی میز به مناسبت دهه مبارک فجر

برگزاری مسابقات تنیس روی میز به مناسبت دهه مبارک فجر
کارخانه داروسازی اکسیر به مناسبت دهه مبارک فجر، مسابقات تنیس روی میز، برگزار کرد.
مسابقات تنیس روی میز بمناسبت دهه مبارک فجر بین بازیکنان این شرکت برگزار گردید که در پایان آقای محمد امامی فر مقام اول و آقای بهادر موسوی به مقام دوم دست یافتند.

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066