حضور شرکت داروسازی اکسیر در همایش مدرسه تالاسمی

حضور شرکت داروسازی اکسیر در همایش مدرسه تالاسمی
همایش مدرسه تالاسمی در تاریخ 2 الی 5 آذر 1395 در هتل رامسر توسط انجمن تالاسمی ایران برگزار گردید.
در همایش فوق الذکرحدود 100 نفر از نمایندگان و مدیران انجمنهای تالاسمی سراسر کشور حضور داشتند.
شرکت داروسازی اکسیر با توجه به تولید ویال دفروکسیر® ( دفروکسامین ) برای بیماران تالاسمی، به عنوان حامی در این همایش و با حضور نمایندگان شرکت در مورد روند تولید و همچنین روند توزیع و مصرف آن در کشور ، به تبادل نظر با شرکت کنندگان در همایش پرداختند.

 

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066