کسب مقام دوم مسابقات تنیس روی میز توسط شرکت داروسازی اکسیر

کسب مقام دوم مسابقات تنیس روی میز توسط شرکت داروسازی اکسیر
شرکت داروسازی اکسیر به مقام دوم مسابقات تنیس روی میز هولدینگ داروپخش دست یافت.
مسابقات تنیس روی میز هولدینگ داروپخش در تاریخ 95/05/10 به میزبانی داروسازی زهراوی واقع در تبریز برگزار گردید.
شایان ذکر است، آقای بهادر موسوی از شرکت داروسازی اکسیر در مسابقه فوق الذکر، مقام دوم را از آن خود کرد.

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066