معرفي مديران

بازدید انجمن تالاسمی ایران از کارخانه داروسازی اکسیر

بازدید انجمن تالاسمی ایران از کارخانه داروسازی اکسیر
انجمن تالاسمی ایران از کارخانه داروسازی اکسیر بازدید بعمل آورد.
انجمن تالاسمی ایران به منظور حمایت از صنعت داروسازی کشور و شفاف سازی نحوه تولید داروها، به خصوص تولید داروی دفروکسیر(از داروهای مصرفی در بیماران تالاسمی) در تاریخ 12 و 13 مرداد 95 از کارخانه داروساز اکسیر بازدید کرد.
لازم به ذکر است، حضور نمایندگان بیماران از انجمن های سراسر کشور در کارخانه و مشاهده روند تولید محصولات بوسیله تجهیزات پیشرفته صنعتی و هم چنین ارائه توضیحات مدیران و مسئولین بخش های فنی و شفاف سازی در مورد رعایت استاندارهای بین المللی و معتبر در فرآیند تولید محصولات به ویژه داروی دفروکسیر، در جلب نظر مساعد شرکت کنندگان نسبت به کارخانه اکسیر و کیفیت محصولات آن اثرات مثبتی ایجاد کرد.

   همچنین اجرای این بازدید به برقراری ارتباط موثر و پایدار بین شرکت اکسیر و انجمنهای تالاسمی کشور نقش مهمی ایفا کرد. امید است اثرات مثبت بیشتری از اجرای این برنامه را در آینده شاهد باشیم چراکه بیماران این قشر تقریبا جمعیت ثابتی دارند و از زمان کودکی و در تمام طول عمر خود از داروی دفروکسامین استفاده می کنند، بنابراین برقراری ارتباط موثر، جلب اعتماد و حضور در کنار آنها در برنامه های مختلف می تواند از جنبه روانی نیز در تثبیت جایگاه شرکت اکسیر به عنوان یکی تولید کنندگان اصلی این دارو موثر باشد.

 

 

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066