اهداء خون توسط پرسنل شرکت داروسازی اکسیر

اهداء خون توسط پرسنل شرکت داروسازی اکسیر
کارکنان شرکت داروسازی اکسیر ، در راستای امر خدا پسندانه، نسبت به اهدا خون اقدام کردند.
پرسنل کارخانه داروسازی اکسیر در تاریخ 95/03/19 در یک امر خداپسندانه و ایثارگرانه در مراسم اهداء خون شرکت کردند.
گفتنی است، شرکت داروسازی اکسیر از جمله ارگانهایی است که همواره در این امر خیر، پیشقدم بوده است.

 

 

 

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066