مهندس محسن کردی
مهندس محسن کردی

 

مدیر عامل

44991697
 
 
علی مقدسی راد
علی مقدسی راد

 

معاونت مالی اقتصادی

و عضو موظف هیئت مدیره

44984954
 
 
 
دکتر بهرام سعیدی فر
دکتر بهرام سعیدی فر

 

معاون کیفیت

06642600048-49
 
 
 
دکتر مسعود عابدینی
دکتر مسعود عابدینی

مدیر بازاریابی و فروش

44982906
 
 
 
محمد پرتوی شایان
محمد پرتوی شایان

 

مدیر مالی

44982166
 
 
 
دکتر عاطفه افشاری
دکتر عاطفه افشاری

 

مدیر ثبت و مقررات دارویی

44982634
 
 
 
محمود تبریزی نژادیه
محمود تبریزی نژادیه

 

مدیر بازرگانی

44984687
 
 
 
مجتبی ابوالفتحی
مجتبی ابوالفتحی

 

مدیر حسابرسی

44982843
 
 
 
محمد مقدسی
محمد مقدسی

 

مدیر منابع انسانی

06642600048-49
 
 
 
نادر نصرالهی
نادر نصرالهی

 

مدیر تولید

06642600048-49

 
 
 
 
دکتر پگاه آریایی نژاد
دکتر پگاه آریایی نژاد

مسئول فنی

مدیر تضمین کیفیت

 
 
 
 
مسعود پارسا
مسعود پارسا

 

مدیر پروژها

06642600048-49

 
 
 
 
علی رضا فتحی
علی رضا فتحی

مدیر حسابداری

06642600048-49

 
 
 
 
مهندس محمد رضا مرادی
مهندس محمد رضا مرادی

مدیر فنی و مهندسی

42600048-49 066
 
 
 

رسالت شرکت داروسازی اکسیر

بهبود کیفیت زندگی از طریق راه حل های نو آورانه در حوزه سلامت

ارزش ها

نگاه جهانی به کسب و کار
توسعهی پایدار از طریق نوآوری، بهبود مستمر و تعالی سازمانی
پای بندی به استانداردها و قوانین ملی و بین المللی
ارتباط موثر و پایدار با سازمان های مرتبط
مصرف بهینه ی منابع و احترام به محیط زیست
توانمندسازی کارکنان برای توسع مداوم مهارت ها، نوآوری و کارتیمی

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066