حضور اکسیر در نهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

شرکت داروسازی اکسیر در نهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران حضور فعال داشت.
 
نهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ  23 الی 26 دی ماه 1393  در تهران، مرکز همایشهای برج میلاد با حضور بیش از 1000 نفر از دندانپزشکان عمومی و متخصص برگزار گردید. در این کنگره، شرکت داروسازی اکسیر به معرفی محصولات مرتبط خود با دندانپزشکی پرداخت.
کارتریج زایلوپن ® (لیدوکائین + اپی نفرین) دهانشویه بنزیلاژین ® (بنزیدامین) محصولاتی بودند که با استقبال دندانپزشکان کشور روبرو شدند.

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066