بازدید مدیر عامل تی پی کو از داروسازی اکسیر

بازدید مدیر عامل تی پی کو از داروسازی اکسیر

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین روز یکشنبه مورخ 97/2/16 با حضور در کارخانه داروسازی اکسیر ضمن بازدید از خطوط تولید کارخانه، پروژه ها و طرح های در دست اقدام، مذاکراتی نیز با مدیران ارشد این شرکت انجام دادند.

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066