حضور هیأت مدیره شستا در شرکت داروسازی اکسیر

حضور هیأت مدیره شستا در شرکت داروسازی اکسیر

عضو هیأت مدیره شستا و معاونین و مدیران شرکت تی پی کو در داروسازی اکسیر حضور بهم رساندند.

جلسه بررسی شاخص های اکسیر در سامانه هوش تجاری شستا با حضور عضو هیئت مدیره شستا، معاونین و مدیران شرکت تی پی کو همچنین مدیریت عامل، عضو هیئت مدیره- معاونت مالی اقتصادی و مدیران اکسیردر تاریخ 97/2/15 در سالن کنفرانس اکسیر برگزار گردید.

افراد نامبرده در نشست فوق طی بررسی شاخص های اکسیر از روند پیش رو ابراز خرسندی کردند.

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066