آرشیو اخبار

ارسال محموله کمک رسانی شرکت داروسازی اکسیر

ارسال محموله کمک رسانی شرکت داروسازی اکسیر

 

مدیران و پرسنل شرکت داروسازی اکسیر یک روز از حقوق خود را جهت کمک به سیل زدگان استان لرستان اختصاص دادند.

این کمک ها بصورت مواد غذایی، بهداشتی و پتو به این مناطق ارسال گردید.

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066