آرشیو اخبار

برگزاری مسابقات فوتسال هلدینگ دارویی تامین

مسابقات نهایی فوتسال هلدینگ دارویی تامین به میزبانی شهرستان بروجرد و شرکت داروسازی اکسیر برگزار گردید.

در روز پایانی مسابقات به ترتیب شرکت های شهید قاضی، داروسازی اکسیـر و کارخانجات داروپخش اول تا سوم شدند.

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066