اعلان های استخدام

دعوت به همکاری

شرکت داروسازی اکسیر به منظور ایجاد اشتغال و توسعه منابع انسانی خود در حوزه اپراتوری تولید، همچنین در راستای نیل به جهش تولید از داوطلبین واجد شرایط از طریق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری دعوت به همکاری می نماید.