ثبت شکایت و عارضه دارویی

درصورتی که در مورد مشکل پیش آمده راه حل پیشنهادی دارید در کادر زیر شرح دهید

فرآیند رسیدگی به شکایات