ارتباط با ما

انتقادات و پیشنهادات

در صورتی که انتقاد یا پیشنهادی دارید آن را از طریق بخش انتقادات و پیشنهادات با ما در میان بگذارید.

ثبت شکایت و عارضه دارویی

اگر شکایتی از محصولات ما دارید و یا اینکه بر اثر مصرف محصولات دارویی ما دچار عارضه ای شده اید از طریق بخش ثبت شکایت و عارضه ی دارویی آن را با ما در میان بگذارید.

فرصت همکاری 

برای همکاری با ما به صورت فردی و یا سازمانی لطفا اطلاعات خود را از طریق بخش های زیر برای ما ارسال نمایید.

دفتر مرکزی شرکت داروسازی اکسیر

• نمابر: 44984695

• تلفن: 44992677-44983395

• ایمیل: info@exir.co.ir 

• آدرس: تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش  - درب شماره 2    

کارخانه شرکت داروسازی اکسیر

• تلفن: 49-42600048 066

• نمابر: 42606022 066

• ایمیل: info@exir.co.ir 

• آدرس: بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی، کدپستی